TRUNG TÂM VIỄN THÔNG TIN HỌC DUY VIỆT – HOTLINE: 0946.029.029

sản phẩm chính

 Thẻ Gọi Quốc Tế Internet
 Thẻ Điện Thoại Quốc Tế
 Thẻ Onthi.net.vn
 Thẻ Game

Hỗ trợ


Tên đăng nhập *
Mật khẩu *
Mã xác nhận*
Đăng ký mới | Quên mật khẩu
 
 
Nạp tiền trực tiếp

Hỗ trợ

Yahoo!
0946.029.029
Yahoo!
Skype
0946.029.029
Skype

Sản Phẩm Ưa Chuộng

Fone1718 100.000 VND
Fone1718 100.000 VND
Giá gốc : 100,000 VNĐ
Giá bán : 90,000 VNĐ
 
iFoneVNN 100.000 VND
iFoneVNN 100.000 VND
Giá gốc : 100,000 VNĐ
Giá bán : 90,000 VNĐ
 
 
123
 
 
 
VietVoiz 50.000 VND
VietVoiz 50.000 VND
Giá gốc50,000 VNĐ
Giá bán : 45,000 VNĐ
 
 
Svoiz 169 phút
Svoiz 169 phút
Giá gốc68,598 VNĐ
Giá bán : 61,738 VNĐ
 
 
EvoizVN 60.000 VND
EvoizVN 60.000 VND
Giá gốc60,000 VNĐ
Giá bán : 54,000 VNĐ
 
 
SnetFone 50.000 VND
SnetFone 50.000 VND
Giá gốc50,000 VNĐ
Giá bán : 45,000 VNĐ
 
iFoneVNN 50.000 VND
iFoneVNN 50.000 VND
Giá gốc50,000 VNĐ
Giá bán : 45,000 VNĐ
 
 
VietVoiz 100.000 VND
VietVoiz 100.000 VND
Giá gốc100,000 VNĐ
Giá bán : 90,000 VNĐ
 
 
Svoiz 189 phút
Svoiz 189 phút
Giá gốc76,716 VNĐ
Giá bán : 69,044 VNĐ
 
 
EvoizVN 120.000 VND
EvoizVN 120.000 VND
Giá gốc120,000 VNĐ
Giá bán : 108,000 VNĐ
 
Fone1718 50.000 VND
Fone1718 50.000 VND
Giá gốc50,000 VNĐ
Giá bán : 45,000 VNĐ
 
 
Fone1718 100.000 VND
Fone1718 100.000 VND
Giá gốc100,000 VNĐ
Giá bán : 90,000 VNĐ
 
 
Fone1718 200.000 VND
Fone1718 200.000 VND
Giá gốc200,000 VNĐ
Giá bán : 180,000 VNĐ
 
 
Fone1718 500.000 VND
Fone1718 500.000 VND
Giá gốc500,000 VNĐ
Giá bán : 450,000 VNĐ
 
Thẻ Onthi.net.vn
Thẻ Onthi.net.vn
Giá bán : 200,000 VNĐ
 
 
Thẻ Game FPT (Gate)
Thẻ Game FPT (Gate)
Giá bán : 500,000 VNĐ
 
 
Thẻ Game FPT (Gate)
Thẻ Game FPT (Gate)
Giá bán : 200,000 VNĐ
 
 
Thẻ Game FPT (Gate)
Thẻ Game FPT (Gate)
Giá bán : 100,000 VNĐ
 
 
Thẻ Game FPT (Gate)
Thẻ Game FPT (Gate)
Giá bán : 50,000 VNĐ
 
Thẻ Game VTC (Vcoin)
Thẻ Game VTC (Vcoin)
Giá bán : 500,000 VNĐ
 
 
Thẻ Game VTC (Vcoin)
Thẻ Game VTC (Vcoin)
Giá bán : 300,000 VNĐ
 
 
Thẻ Game VTC (Vcoin)
Thẻ Game VTC (Vcoin)
Giá bán : 200,000 VNĐ
 
 
Thẻ Game VTC (Vcoin)
Thẻ Game VTC (Vcoin)
Giá bán : 100,000 VNĐ
 

Hỗ trợ khách hàng

Tel : 0650-3714.990
Fax : 0650-3714.990
Mobile : 0946.029.029
E-mail : info@muathetructuyen.vn 
Ngan Luong   HDBank   Maritimebank   Vietcombank   Techcombank Bank   SHB Bank   Dong A Bank   Emerican Express   MasterCard   Visa   Eximbank